Redovni Stručni studij informatike XML Programiranje
Cilj predmeta je upoznati studente sa XML standardima i načinima prezentacije podataka korištenjem XML jezika za označavanje. Samostalna izrada valjanog XML dokumenta te čitanje, pretraživanje i transformacija XML dokumenta.

Ishodi učenja za studente biti će formulirati valjani XML dokument, stvoriti XML elemenate, te analizirati tipove podataka u XML dokumentu. Student će kroz predmet naučiti kreirati više različitih XML dokumenata, izgraditi interoperabilne podatkovne strukture, izgraditi konfiguracijske datoteke za aplikativne module. Na kraju semestra kroz samostalan rad na projektu i usvojenim znanjem student će dizajnirati transformacije XML dokumenata i složiti hijerarhijsku strukturu XML dokumenta.