Teorija signala

Osnove procesiranja signala u telekomunikacijama