Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog cjeloživotnog  tjelesnog vježbanja, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprjeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.


ISHODI UČENJA


1.Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6

2.Izraziti svrhu izvođenja taktičkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6

3.Dati primjer kako organizirati studentska sportska natjecanja . Razina:6

4.Grupirati osnovne kineziološke programe obzirom na njihov utjecaj na organizam. Razina:6

5.Objasniti mogućnosti učestvovanja u rekreacijskim i sportskim aktivnostima u Hrvatskoj. Razina:6

6.Dati primjer kako osmisliti osobni program vježbanja u tjednu/mjesecu/godini. Razina:6

7.Opisati kako uspješno pružiti prvu pomoć prilikom ozljede tijekom sportske aktivnosti. Razina:6