Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog cjeloživotnog  tjelesnog vježbanja, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprjeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.


ISHODI UČENJA

1. Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6

2. Izraziti svrhu izvođenja taktičkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6

3. Pokazati kako sudjelovati u organizaciji studentskih sportskih natjecanja. Razina:6

4. Objasniti važnost pravilne prehrane i redovite tjelovježbe tijekom cijeloga života. Razina:6

5. Dati primjer kako osmisliti osobni program vježbanja u tjednu/mjesecu/godini. Razina:6

6. Razlikovati profesionalna oboljenja lokomotornog sustava osoba zaposlenih u graditeljstvu. Razina:6

7. Izraziti važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji profesionalnih oboljenja lokomotornog sustava osoba zaposlenih u graditeljstvu. Razina:6