Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog cjeloživotnog  tjelesnog vježbanja, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprjeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.

ISHODI UČENJA

1.Prezentirati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina 6
2.Objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina 6
3.Izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina 6
4.Prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina 6
5.Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti. Razina 6
6.Opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja. Razina 6
7.Razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina 6