Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog tjelesnog vježbanja kroz cijeli život, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprjeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.

ISHODI UČENJA:

1.pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6

2.grupirati vježbe za pojedine mišićne skupine. Razina:6

3.razlikovati način treniranja za pojedine motoričke i funkcionalne sposobnosti . Razina:6

4.usporediti različite tjelesne aktivnosti i njihov utjecaja na antropološke karakteristike . Razina:6,7

5.objasniti osnovno o utjecaju redovitog tjelesnog vježbanja na zdravlje . Razina:6

6.razlikovati hranjive tvari i njihovu ulogu u organizmu. Razina:6

7.objasniti osnovno o povezanosti tjelesnog vježbanja i voluminoznosti tijela. Razina:6