Cilj predmeta:

Osposobiti studente za uočavanje i rješavanje inženjerskih problema vezanih uz mobilne komunikacije.


Sažetak (ishodi učenja):

1.Proračunati gubitke između odašiljača i prijamnika u javnim mobilnim mrežama. 
2.Identificirati tehnologije koje se koriste u javnim mobilnim mrežama. 
3.Identificirati elemente 2G,3G i 4G sustava. 
4. Usporediti različite mobilne sustave na temelju njihovih arhitektura i karakteristika.
5 .zračunati djelotvornost sustava i maksimalno dozvoljen broj mobilnih postaja u nekom području pokrivanja.