Predmet je baziran na stjecanju znanja u projektiranju i izradi WEB aplikacija. Kroz predmet studenti će pripremiti računalo za prezentaciju web aplikacija, naučit će kako razlikovati programske alate za razvoj client-site i server-site aplikacija. Kod izrade svake aplikacije potrebno je napraviti(dijagram, graf, mapu) projektni plan za izradu aplikacije, te kombinirati programske alate za izradu web aplikacije. Uz svaku aplikaciju, pa tako i web aplikaciju moramo imati bazu podataka koju ćemo povezati sa samom aplikacijom. Na kraju će studenti oblikovati web stranicu prema usvojenom znanju koristeći jezik za označavanje, skriptni jezik, te bazu podataka sa naglaskom na sigurnost aplikacije.