Predmet je namijenjen izučavanju sustavnog pristupa informacijskoj sigurnosti. Težišni cilj predmeta je usvajanje znanja iz domene sigurnosti i zaštite informacijskih sustava, Cilj predmeta je i prezentirati studentima pravne i normativne aspekte sigurnosti u svezi s radom informacijskih sustava. Do željenih spoznaja studente će se voditi raščlambom teorijskih i praktičnih primjera, razloga i mogućnosti ugroze, te načina zaštite od raznih oblika napada računala putem virusa, crva, trojanskih konja, pa sve do najnovijih oblika tzv. cyber terorizma. Nakon uspješno završenog predmeta polaznici će biti osposobljeni za korištenje zakonske regulative s naslova problematike informacijske sigurnosti, razumijevajući pri tome međunarodnu i nacionalnu razinu za danu problemsku situaciju; biti će sposobni prepozati i razlikovati svekolike ugroze danog informacijskog sustava, te osposobljeni za izgradnju sigurnosnih rješenja na principima risk menagementa i međunarodnih standarda; biti će obućeni u klasificiraju sigurnosnih ugroza i stvaranju modela zaštite od istih, a posebice rada s Internetom, temeljenog na kriptografskim modelima i sigurnosnim protokolima; biti će osposobljeni za upravljanje procesima razvoja, izgradnje i implementacije rješenja iz domene informacijske sigurnosti na najvišim razinama upravljanja.