Šifra WEB/ISVU 25639/212808

Cilj predmeta: Stjecanje kompetencija za procjenu budućih poslovnih rezultata i kretanja primjenom regresijskih i trend modela, korištenje osnovnih statističkih mjera u poslovnim analizama i procjenu vjerojatnosti događaja u poslovnim procesima.

Ishodi učenja: 

1. analizirati osnovne statističke pojmove. Razina:6 

2. izračunati osnovne statističke mjere. Razina:6 

3. analizirati odabrane modele regresijske analize. Razina:6 

4. izračunati indekse kao pokazatelje promjena u poslovnim procesima. Razina:6 

5. preporučiti trend modele. Razina:7 

6. ocijeniti vjerojatnost događaja. Razina:7

Ciljevi predmeta:

Osposobiti studente-ice za stjecanje kompetencija u korištenju tehnologija i sustava za poslovno upravljanje.


Očekivani ishodi učenja za predmet

  1. Objasniti funkcionalni obuhvat sustava i tehnologija poslovnog upravljanja,

  2. Demonstrirati načine primjene date tehnologije u poslovnom upravljanju,

  3. Kategorizirati tehnologije poslovnog upravljanja sukladno upravljačkim nivoima,

  4. Formulirati model interakcije tehnologija poslovnog upravljanja putem integrirane poslovne inteligencije,

  5. Predložiti tehnološki okvir implementacije sustava poslovnog upravljanja,

  6. Vrednovati inovativne oblike interakcije ljudskog kapitala i sustava poslovnog upravljanja. 

Cilj predmeta:

Osposobiti studente-ice da razumiju izazove gospodarsko-industrijske potražnje, sastavnice kibernetičko-fizičkih sustava i konceptualne modele specijalizacije i interakcije centara izvrsnosti.

Ishodi učenja:

1.analizirati nove društvene izazove gospodarsko-industrijske potražnje

2.dizajnirati modele razvoja i primjene "pametnih" tehnologija

3.integrirati sastavnice kibernetičko-fizičkih sustava

4.kategorizirati konceptualne modele specijalizacije i interakcije centara izvrsnosti

5.analizirati pojavnosti holoničkih poslovnih sustava putem poslovnih klastera i megaklastera

6.predložiti implementacijske politike nove industrijske revolucije
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente-ice za stjecanje kompetencija u korištenju standarda i sustava za upravljanje projektima.

Sadržaj predmeta

SADRŽAJ PREDAVANJA (30 sati):

1. Poslovni sustav kao skup poslovnih projekata, 4h, Ishod 1.

2. Standardi upravljanja projektima (u poslovnim sustavima), 6h, Ishod 2.

3. Intra i interorganizacijsko umrežavanje poslovnih projekata, 4h, Ishod 3.

4. Zrelost i organizacijski oblici upravljanja projektima, 4h, Ishod 2.

5. Portfelj i upravljanje portfeljom poslovnih projekata, 4h, Ishod 4.

6. Tehnologije upravljanja projektima - pool ljudskih resursa, 2h, Ishod 5.

7. Tehnologije upravljanja projektima - izrada planova projekata, 2h, Ishod 5.

8. Tehnologije upravljanja projektima - upravljanje projektima, 2h, Ishod 5.

9. Kolaborativna projektna komunikacija, 2h, Ishod 6.

 

SADRŽAJ VJEŽBI (15 sati):

1. Upoznavanje s Microsoft Project sustavom, 2h, Ishod 1.

2. Izrada strukture aktivnosti poslovnog projekta, 2h, Ishod 2.

3. Pridruživanje resursa iz pool-a resursa datim projektnim aktivnostima, 2h, Ishod 2.

4. Metode procjene i zapisa vremena trajanja projektnih aktivnosti, 2h, Ishod 3.

5. Poravnanje projektnih aktivnosti i raspoloživih resursa, 2h, Ishod 3.

6. Analiza kritičnih aktivnosti i vremenskih rezervi projekta, 2h, Ishod 3.

7. Postavljanje baznog plana projekta, 1h, Ishod 2.

8. Praćenje ostvarenja projektnih aktivnosti, 1h, Ishod 3.

9. Projektno izvještavanje, 1h, Ishod 3.


Cilj predmeta Inovacije u digitalnoj ekonomiji:
Osposobiti studenta da aktivno sudjeluje u izgradnji kulture inovativnosti i poduzetništva uz korištenje ICT tehnologije kako bi stekao kompetencije za osiguranje očekivanih poslovnih rezultata.