Šifra WEB/ISVU 25639/212808

Cilj predmeta: Stjecanje kompetencija za procjenu budućih poslovnih rezultata i kretanja primjenom regresijskih i trend modela, korištenje osnovnih statističkih mjera u poslovnim analizama i procjenu vjerojatnosti događaja u poslovnim procesima.

Ishodi učenja: 

1. analizirati osnovne statističke pojmove. Razina:6 

2. izračunati osnovne statističke mjere. Razina:6 

3. analizirati odabrane modele regresijske analize. Razina:6 

4. izračunati indekse kao pokazatelje promjena u poslovnim procesima. Razina:6 

5. preporučiti trend modele. Razina:7 

6. ocijeniti vjerojatnost događaja. Razina:7

Dati uvid studentima u primjenu novih tehnologija i najčešće korištenih informacijskih sustava za poslovno upravljanje koji pomažu u procesu odlučivanja na način da one koji donose odluke opskrbljuju potrebnim informacijama i daju moguća rješenja za probleme optimizacije poslovnih procesa. Student će znati razlikovati pojedine informacijske sustave za poslovno upravljanje te usporediti njihove prednosti i nedostatke kako bi se sustavi mogli međusobno koordinirati. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom pojedinom informacijskom sustavu za poslovno upravljanje, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje njihove primjene unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.

Cilj predmeta:

Osposobiti studente-ice da razumiju izazove gospodarsko-industrijske potražnje, sastavnice kibernetičko-fizičkih sustava i konceptualne modele specijalizacije i interakcije centara izvrsnosti.

Ishodi učenja:

1.analizirati nove društvene izazove gospodarsko-industrijske potražnje

2.dizajnirati modele razvoja i primjene "pametnih" tehnologija

3.integrirati sastavnice kibernetičko-fizičkih sustava

4.kategorizirati konceptualne modele specijalizacije i interakcije centara izvrsnosti

5.analizirati pojavnosti holoničkih poslovnih sustava putem poslovnih klastera i megaklastera

6.predložiti implementacijske politike nove industrijske revolucije
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente-ice za stjecanje kompetencija u korištenju standarda i sustava za upravljanje projektima.

Sadržaj predmeta

SADRŽAJ PREDAVANJA (30 sati):

1. Poslovni sustav kao skup poslovnih projekata, 4h, Ishod 1.

2. Standardi upravljanja projektima (u poslovnim sustavima), 6h, Ishod 2.

3. Intra i interorganizacijsko umrežavanje poslovnih projekata, 4h, Ishod 3.

4. Zrelost i organizacijski oblici upravljanja projektima, 4h, Ishod 2.

5. Portfelj i upravljanje portfeljom poslovnih projekata, 4h, Ishod 4.

6. Tehnologije upravljanja projektima - pool ljudskih resursa, 2h, Ishod 5.

7. Tehnologije upravljanja projektima - izrada planova projekata, 2h, Ishod 5.

8. Tehnologije upravljanja projektima - upravljanje projektima, 2h, Ishod 5.

9. Kolaborativna projektna komunikacija, 2h, Ishod 6.

 

SADRŽAJ VJEŽBI (15 sati):

1. Upoznavanje s Microsoft Project sustavom, 2h, Ishod 1.

2. Izrada strukture aktivnosti poslovnog projekta, 2h, Ishod 2.

3. Pridruživanje resursa iz pool-a resursa datim projektnim aktivnostima, 2h, Ishod 2.

4. Metode procjene i zapisa vremena trajanja projektnih aktivnosti, 2h, Ishod 3.

5. Poravnanje projektnih aktivnosti i raspoloživih resursa, 2h, Ishod 3.

6. Analiza kritičnih aktivnosti i vremenskih rezervi projekta, 2h, Ishod 3.

7. Postavljanje baznog plana projekta, 1h, Ishod 2.

8. Praćenje ostvarenja projektnih aktivnosti, 1h, Ishod 3.

9. Projektno izvještavanje, 1h, Ishod 3.


Cilj kolegija je osposobiti studente za aktivno sudjelovanje u izgradnji kulture inovativnosti i poduzetništva, primjenom stručnih znanja iz ekonomije u kombinaciji s korištenjem ICTa, kako bi stekli dodatne kompetencije koje će biti prepoznate i vrednovane u poduzećima gdje će moći aktivno pridonijeti osiguranju boljih poslovnih rezultata.