Šifra WEB/ISVU24937/172861

Cilj predmeta: Stjecanje kompetencija za procjenu budućih očekivanih poslovnih rezultatata pomoću modela jednostavne i višestruke linearne regresije i analizu rezultata dobivenih ekonomskih varijabli.

Ishodi učenja: 

1.riješiti zadatke iz matričnog računa. Razina:6 

2.analizirati glavne sastavnice modela jednostavne i višestruke linearne regresije. Razina:6 

3. ocijeniti hipoteze u modelima jednostavne i višestruke linearne regresije. Razina:7 

4. utvrditi narušavanje pretpostavki u modelima linearne regresije i predložiti rješenje . Razina:7 

5.riješiti ekonomske funkcije i analizirati dobivena rješenja. Razina:6