Osposobiti studente/ice za stjecanje kompetencija za analizu metodologije stručnog i istraživačkog rada 

Predmet služi kao osnovno mjesto za izradu diplomskih radova