Stjecanje temeljnih znanja o digitalnoj forenzici na otvorenim operacijskim sustavima

Upoznavanje sa standardima i tehnikama sigurnog programiranja te korištenje istih prilikom implementacija desktop, web i mobilnih aplikacija. Analiza najčešćih sigurnosnih problema i upoznavanje tehnika za njihovo sprečavanje.


Osposobiti polaznika za korištenje skriptnog jezika za automatizaciju poslova, i proširenje mogućnosti alata za digitalnu forenziku


Upoznati studente s forenzikom radne memorije, alatima, postupcima i izradom izvještaja nakon provedene digitalno forenzičke analize radne memorije uređaja.


Upoznati studente sa metodama, tehnikama i alatima za provođenje analize računalnih mreža na postojanje digitalnih tragova.


Upoznati studente za zlonamjernim programima, alatima za analizu zlonamjernih programa, provođenjem analize i pisanjem izvještaja o provedenim analizama zlonamjernih programa.


Upoznati studente s forenzikom mobilnih uređaja, alatima, postupcima i izradom izvještaja nakon provedene digitalno forenzičke analize mobilnih uređaja.

Stjecanje znanja i vještina iz područja etičkog hakiranja. Upoznavanje s osnovnim pojmovima, alatima, tehnikama i metodologijom etičkog hakiranja. Usvojiti teorijska i praktična znanja za primjenu i podizanje informacijske sigurnosti. Usvojiti teorijska i praktična znanja za otkrivanje ranjivosti informacijskih sustava.