IPA projekt 4.1.3.2.02.01.c02: Development of the inter-county e-learning system for adult education institutionsRazvoj međužupanijskog e-learning sustava za ustanove za obrazovanje odraslih) - 2013/2014

IPA projekt 4.1.3.2.02.01.c02: Development of the inter-county e-learning system for adult education institutions ( Razvoj međužupanijskog e-learning sustava za ustanove za obrazovanje odraslih)