Cilj ovog kolegija je projektirati tiskane pločice korištenjem profesionalnog alata, uz pripremu dokumentacije za izradu pločice u tvornici.

Cilj ovog kolegija je stjecanje temeljnih znanja o elektromotornim pogonima s naglaskom na servopogone.

Cilj ovog kolegija je izučiti komunikacijske tehnologije primijenjene u mehatroničkim sustavima.

Cilj ovog predmeta je ovladavanje znanjima o korištenju i projektiranju mikroupravljačkih (mikrokontrolerskih) sustava u mehatronici.