Cilj ovog predmeta je ovladavanje tehnikom utvrđivanja upravljačkih i regulacijskih svojstava procesa modeliranjem i simuliranjem.

Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenata sa strukturom sustava automatskog upravljanja, načinima opisa karakteristika i modeliranja sustava, te metodama određivanja stabilnosti i analize i sinteze linearnih kontinuiranih i digitalnih sustava.