Tema kolegija su osnovna obilježja senzorskih sustava, te pregled uobičajenih mehanizama korištenih u senzorici.

Cilj ovog kolegija je stjecanje osnovnih znanja i vještina u radu s programskim paketom Matlab/Simulink te primjena stečenih znanja i vještina na rješavanje tehničkih problema.

Osposobiti studenta za razumijevanje temeljnih znanja te za rješavanje problema iz područja iz statike i čvrstoće.


1. Alfirević,I. Saucha, J., Tonković,Z., Kodvanj, J., Uvod u mehaniku I.
Statika krutih tijela, Golden marketing, Zagreb, 2010.
2. Alfirević,I. Saucha, J., Tonković,Z., Kodvanj, J., Uvod u mehaniku II.Statika krutih tijela, Golden marketing, Zagreb, 2010.
3. Alfirević, I., Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.