Cilj:

Stjecanje potrebnih znanja, vještina i ponašanja u funkciji efektivnog i efikasnog rada i upravljanja u inženjerskoj struci

Ishodi:

1.povezati temeljne pojmove, koncepte i procese menadžmenta.
2.procijeniti značaj i utjecaj elemenata vanjskog i unutarnjeg okruženja na poslovanje. 
3.analizirati funkciju planiranja, odlučivanja i organiziranja. 
4.procijeniti ulogu i značaj upravljanja ljudskim potencijalima i vođenja. 
5.analizirati funkciju kontrolinga. 

Stručni studij graditeljstvo

5. semestar - Smjer Građevinsko poduzetništvo (Redovni i izvanredni graditeljstvo) - Obavezni predmet
ECTS bodova: 6,
ISVU šifra predmeta redovni studenti 155960
ISVU šifra predmeta redovni studenti 169983

Stjecanje znanja o organiziranju gradilišta kao pripreme za izvođenje radova.