5. semestar - Niskogradnja (Redovni graditeljstvo) - Obavezni predmet


Cilj predmeta: Osposobiti studenta za prepoznavanje osnova funkcionalnosti sustava i građevina u regulacijama vodotoka i hidrotehničkim melioracijama, te provedbu osnovnih hidrotehničkih proračuna.


Ishodi učenja:

1.analizirati osnovne značajke uređenja voda. 
2.pripremiti osnovne hidrološke podatke za projektiranje regulacijskih građevina. 
3.proračunati osnovne hidrauličke parametre regulacijskih i građevina.
4.identificirati osnovne sastavnice hidrotehničkih melioracija. R
5.pripremiti osnovne podloge za projektiranje hidrotehničkih melioracija. 
6.izračunati parametre jednostavnijih sustava melioracijske odvodnje i navodnjavanja. 

Cilj:

Stjecanje potrebnih znanja, vještina i ponašanja u funkciji efektivnog i efikasnog rada i upravljanja u inženjerskoj struci

Ishodi:

1.povezati temeljne pojmove, koncepte i procese menadžmenta.
2.procijeniti značaj i utjecaj elemenata vanjskog i unutarnjeg okruženja na poslovanje. 
3.analizirati funkciju planiranja, odlučivanja i organiziranja. 
4.procijeniti ulogu i značaj upravljanja ljudskim potencijalima i vođenja. 
5.analizirati funkciju kontrolinga. 

Stručni studij graditeljstvo

5. semestar - Smjer Građevinsko poduzetništvo (Redovni i izvanredni graditeljstvo) - Obavezni predmet
ECTS bodova: 6,
ISVU šifra predmeta redovni studenti 155960
ISVU šifra predmeta redovni studenti 169983

Stjecanje znanja o organiziranju gradilišta kao pripreme za izvođenje radova.