Zahtjev za otvaranje predmeta

Proračun konstrukcija   Isvo šifra:184646

2. semestar - Stručni studij graditeljstva (Redovni graditeljstvo) - Obavezni predmet

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja teorije i proračuna konstrukcija s ciljem lakšeg snalaženja u projektnoj dokumentaciji i rješavanja jednostavnih konstrukterskih problema u procesu građenja.


Ishodi učenja:

1.ispitati statičke sisteme, posebno s obzirom na njihovu geometrijsku nepromjenjivost. Razina:6

2.razlikovati geometrijski nepromjenjive statički određene i statički neodređene štapne sustave. Razina:6

3.proračunati unutarnje sile statički određenih i statički neodređenih štapnih sustava u ravnini. Razina:6

4.nacrtati dijagrame unutarnjih sila za statički određene i neodređene štapne sustave u ravnini . Razina:6

5.proračunati pomake i kutove zaokreta štapnih statičkih sustava u ravnini. Razina:6Cilj kolegija

Razvijanje prostornog zora kod studenata, kreativnog mišljenja i rješavanja prostornih problema konstruktivnom metodom.


Ishodi učenja

1.razviti prostorni zor. Razina:6,7
2.riješiti prostorni problem konstruktivnom metodom. Razina:6
3.nacrtati objekt trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnom crtežu metodom kose aksonometrije. Razina:6
4.nacrtati objekt trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnom crtežu metodom kose projekcije. Razina:6
5.nacrtati presjek geometrijskog tijela ravninom. Razina:6
6.razlikovati presječne krivulje kod presjeka geometrijskog tijela ravninom. Razina:6
7.riješiti natkrivanje objekta krovnim ravninama. Razina:6
8.nacrtati jednostavne geometrijske objekte i zadatke u metodi kotirane projekcije. Razina:6
9.riješiti tlocrtnu situaciju zemljanih radova uz prometnice u kotiranoj projekciji sa pratećim objektima (nasip, usjek, kanal). Razina:6