Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog cjeloživotnog  tjelesnog vježbanja, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprjeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.

ISHODI UČENJA

1.Prezentirati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti
2.Objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti
3.Izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti
4.Prepoznati vježbe za mišićne skupine
5.Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti 
6.Opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja
7.Razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života

Zahtjev za otvaranje predmeta

Tehnička mehanika   Isvo šifra:184644


1. semestar - Stručni studij graditeljstva (Redovni graditeljstvo) - Obavezni predmet


Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja iz tehničke mehanike s naglaskom na potrebe u graditeljstvu kao osnova u praćenju nastave stručnih predmeta.


Ishodi učenja:

1.ispitati ravnotežno stanje materijalne točke i tijela. Razina:6
2.izračunati potrebne uravnotežavajuće sile i momente za opterećenu materijalnu točku i tijelo. Razina:6
3.usporediti stanje ravnoteže materijalnih točaka i tijela . Razina:6,7
4.proračunati unutarnje sile ravnog štapa. Razina:6
5.nacrtati dijagrame unutarnjih sila ravnog štapa. Razina:6
6.izračunati geometrijske karakteristike poprečnog presjeka štapa. Razina:6
7.analizirati polje naprezanja, posebno dvoosno homogeno polje naprezanja ravnog štapa. Razina:6
8.izračunati ekstremna naprezanja za zadane sile u poprečnom presjeku štapa. Razina:6
9.analizirati stanje naprezanja potrebno za mehaničku sigurnost i stabilnost ravnog štapa. Razina:6
10.ispitati polje deformacija ravnog štapa. Razina:6
11.procijeniti silu trenja. Razina:6,7
Cilj kolegija

Razvijanje prostornog zora kod studenata, kreativnog mišljenja i rješavanja prostornih problema konstruktivnom metodom.


Ishodi učenja

1.razviti prostorni zor. Razina:6,7
2.riješiti prostorni problem konstruktivnom metodom. Razina:6
3.nacrtati objekt trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6
4.nacrtati ortogonalne projekcije geometrijskih objekata pomoću Monge-ove metode. Razina:6
5.analizirati stereometrijske odnose u ortogonalnom projiciranju geometrijskih tijela. Razina:6
6.skicirati trodimenzionalni objekt na temelju ortogonalnih projekcija danih na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6