Cilj kolegija

Razvijanje prostornog zora kod studenata, kreativnog mišljenja i rješavanja prostornih problema konstruktivnom metodom.


Ishodi učenja

1.razviti prostorni zor. Razina:6,7
2.riješiti prostorni problem konstruktivnom metodom. Razina:6
3.nacrtati objekt trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6
4.nacrtati ortogonalne projekcije geometrijskih objekata pomoću Monge-ove metode. Razina:6
5.analizirati stereometrijske odnose u ortogonalnom projiciranju geometrijskih tijela. Razina:6
6.skicirati trodimenzionalni objekt na temelju ortogonalnih projekcija danih na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6