Cilj predmeta:

Osposobiti studente za uočavanje i rješavanje inženjerskih problema vezanih uz mobilne radiokomunikacije.


Sažetak (ishodi učenja):

1.identificirati dijelove javnih mobilnih mreža 2G, 3G, 4G i privatnih TETRA mreža
2.analizirati posebnosti zračnog sučelja javnih i privatnih mobilnih mreža
3.proračunati pokrivenost područja na temelju proračuna gubitaka
4.izračunati djelotvornost pojedine mreže
5.razlikovati posebnosti funkcioniranja zračnog sučelja 2G, 3G, 4G; TETRA, Wi-Fi i WLAN mreža
6.analizirati parametre pokrivanja pojedinog područja 3G i 4G mrežom

Upoznati teorijske postavke, te uvježbati temeljne algoritme digitalne obrade signala.