Upoznavanje s osnovnim znanjima iz područja fizikalnih, tehnoloških, mehaničkih, električnih i magnetskih svojstava materijala koji se koriste u elektrotehničkim proizvodima. Uvođenje u sposobnost izbora elektrotehničkih materijala prema željenoj namjeni.

Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija (TD) prati proces razvoja proizvoda/usluge/procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. Pohrana i dostupnost TD važan su segment ovoga područja te time uključeni u sadržaj kolegija.


Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija prati proces razvoja proizvoda, usluge ili procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. 
Na laboratorijskim vježbama upoznaje se i uvježbava rad u osnovnim funkcionalnostima s AutoCAD programskim paketom.