3. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija Graditeljstvo (NOVI Redovni specijalistički graditeljstva) - Izborni predmet3. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija Graditeljstvo (NOVI Redovni specijalistički graditeljstva) - Izborni predmet3. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija Graditeljstvo - Izvanredni (NOVI Izvanredni specijalistički graditeljstva) - Izborni predmet3. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija Graditeljstvo - Izvanredni (NOVI Izvanredni specijalistički graditeljstva) - Izborni predmet


Cilj predmeta: Osposobiti studenta za povezivanje stečenih znanja i vještina iz korištenja voda, zaštite voda, riječnog inženjerstva radi prepoznavanja i rješavanja problema planiranja i realizacije vodnih sustava.


Ishodi učenja:

1. utvrditi osnove upravljanja vodnim sustavima (ciljevi, kriteriji, ograničenja). 
2. valorizirati sastavnice za vrednovanje vodnog sustava.
3. procijeniti mogućnosti i razinu primjene simulacijskih i optimalizacijskih tehnika, kod upravljanja vodnim sustavima.. 
4. predložiti opseg informacijskog sustava, kod upravljanja vodnim sustavima..
5. procijeniti mogućnosti primjene i sastavnice za ekonomske vrednovanje varijantnih rješenja.. 
6.procijeniti najznačanije utjecaje izgradnje i korištenja vodnog sustava na okoliš.. Razina:6,7
7. formulirati / oblikovati faze i sadržaje istraživanja u planiranju vodnih sustava.. Razina:6,7

Predmet 3. semestra Specijalističkog diplomskog studija graditeljstva

ECTS bodova: 6
ISVU šifra redovnog specijalističkog studija: 186273
ISVU šifra izvanrednog specijalističkog studija: 186273

Stjecanje teoretskih znanja i praktičnih vještina za planiranje investicijskog projekta, financijske i ekonomske analize, te ocjene povoljnosti investicijskog pothvata.