Zahtjev za otvaranje predmeta


1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija Graditeljstvo (NOVI Redovni specijalistički graditeljstva) - Obavezni predmet1. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija Graditeljstvo - Izvanredni (NOVI Izvanredni specijalistički graditeljstva) - Obavezni predmet


Građevna statika   Isvo šifra:163457


Cilj predmeta:

Upoznavanje s tehnikama numeričkog modeliranja statičkih sustava.

Ishodi učenja:

1.analizirati temeljne razlikama između linearne i nelinearne statike. Razina:6
2. ocijeniti pomake i rotacije promatrane točke nosača.. Razina:7
3.riješiti dva ili više puta statički neodređenih konstrukcija pomoću metode sila.. Razina:6
4.analizirati pojam matrice fleksibilnosti.. Razina:6
5. formulirati / oblikovati metodu pomaka i inženjersku metodu pomaka.. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati metodu konačnih elemenata.. Razina:6,7
7.analizirati pojam matrice krutosti.. Razina:6
8.analizirati pojam numeričke integracije pri numeričkom modeliranju.. Razina:6

Cilj:

Razumjeti i ovladati znanjem, vještinama i tehnikama svih tipova i oblika komunikacije u svakom poslovnom okruženju. Produbiti i proširiti kompetencije iz područja komunikacijskih vještina te ih implementirati u poslovnu praksu i time uspješnije sudjelovati u procesima suvremene poslovne komunikacije.

Ishodi:

1. Razumjeti temeljne teorijske pojmove, načela, strukturu i proces komunikacije.  

2. Prepoznati specifičnosti tipova i oblika komunikacijskog procesa i ponašanje ciljane skupine. 

3. Primijeniti stečena znanja, tehnike i komunikacijske vještine kako bi se djelotvornije oblikovale poruka s obzirom na specifičnosti tipova i oblika komunikacije u suvremenom poslovnom okruženju. 

4. Predvidjeti adekvatne načine rješavanja prepreka i sukoba u komunikaciji te njihove prevencije. 

5. Razviti kritičko promišljanje tijekom planiranja aktivnosti, osmišljavanja i oblikovanja odgovarajuće komunikacijske strategije s ciljem postizanja učinkovitije komunikacije.