Informacije i upute vezane uz provođenje diplomskog rada na specijalističkom studiju elektrotehnike; odabir mentora pri upisu diplomskog rada