Proširivanje stečenih znanja iz područja robotike stečenih u kolegiju „Sustavi i algoritmi upravljanja u robotici“, kao i uvođenje studenata / ica u razmatranja o mobilnim robotima: osnovne definicije, klasifikacije, povijest i motive razvoja, kao i primjere njihovih primjena. Mehanizmi i karakteristike lokomocije mobilnih robota. Konfiguracije mobilnih robota. Modeliranje kinematičkih modela mobilnih robota s ograničenjima. Modeliranje mjerna nesigurnosti i fuzije redundantnih mjerenja. Osnove senzorike kod mobilnih robota. Strukture upravljanja kod mobilnih robota. Lokalizacija, planiranje putanje i izgradnja karte prostora kod  mobilnih robota.


Cilj predmeta:

Stjecanje specijalističkih znanja iz područja sklopnih aparata

 

Sadržaj predmeta:

Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata.

Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata niskog, srednjeg i visokog napona.
Karakteristike i konstrukcija suvremenih sklopnih aparata.

Interakcija sklopnog aparata i mreže.
Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača u specijalnim pogonskim slučajevima.
Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona (uklopni i isklopni otpornik, sinkrono sklapanje i dr.) .

Moderne tehnike održavanja i gospodarenje sklopnim aparatima.
Ispitivanja sklopnih aparata (razvojna, tipska, komadna i ispitivanja na terenu).

Metode dijagnostike i metode nadgledanja (monitoring).

Standardizacija na području sklopnih aparata.

 


Usvajanje principa rada najčešće primjenjivanih senzora i aktuatora u tipičnim tehničkim sustavima u industriji, te poznavanje primjena i povezivanja inteligentnih pretvornika u komunikacijskom podsustavu upravljanog, nadgledanog ili reguliranog procesa.