Cilj predmeta:

Stjecanje specijalističkih znanja iz područja sklopnih aparata

 

Sadržaj predmeta:

Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata.

Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata niskog, srednjeg i visokog napona.
Karakteristike i konstrukcija suvremenih sklopnih aparata.

Interakcija sklopnog aparata i mreže.
Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača u specijalnim pogonskim slučajevima.
Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona (uklopni i isklopni otpornik, sinkrono sklapanje i dr.) .

Moderne tehnike održavanja i gospodarenje sklopnim aparatima.
Ispitivanja sklopnih aparata (razvojna, tipska, komadna i ispitivanja na terenu).

Metode dijagnostike i metode nadgledanja (monitoring).

Standardizacija na području sklopnih aparata.

 


Usvajanje principa rada najčešće primjenjivanih senzora i aktuatora u tipičnim tehničkim sustavima u industriji, te poznavanje primjena i povezivanja inteligentnih pretvornika u komunikacijskom podsustavu upravljanog, nadgledanog ili reguliranog procesa.