Stecanje osnovnih znanja iz područja robotike, o principima i izvedbama elemenata i sklopova industrijskih i mobilnih robotskih sustava. Modeliranje kinematike i dinamike manipulatora, te planiranje putanje i trajektorije robota. Uvod u pogone u robotici, senzoriku, algoritme upravljanja i programiranje robotskih sustava. Prikaz primjene realnih robotskih sustava.