Cilj predmeta:

Osposobiti studente za rješavanje problema vezanih uz uspostavljanje i preinaku funkcija mobilne mreže, kao i povezivanje različitih mreža međusobno.

Ishodi učenja:

1. Ocijeniti koje lokacije odašiljača dolaze u obzir.
2. Predvidjeti moguće smetnje u mrežama s obzirom na potencijalne geografske lokacije odašiljača korisnika.
3. Predložiti nove lokacije odašiljača u zamjenu za one nepodobne.
4. Planirati na temelju prethodnih saznanja kompletnu mrežu.
5. Odabrati tehničke karakteristike baznih i mobilnih uređaja kao i ostalu opremu.
6. Integrirati u jednu cjelinu određeni broj raznovrsnih mreža radi zadovoljavanja korisnika.
7. Zaključiti na temelju zahtijevanih karakteristika i cijene cjelokupne opreme optimalno rješenja.
8. Valorizirati iskoristivost spektra pojedinih sustava,međusobnu kompatibilnost i mogućnost dograđivanja u budućnosti.


Cilj predmetaSavladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. utvrditi značaj projektnog menadžmenta za suvremenu organizaciju . Razina:7
2. upravljati procesima nad cjelovitošću projekta, njegovim opsegom, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudima, komunikacijama, rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
3. procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
4. organizirati projektni proizvod kroz faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6,7
5. normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnosti koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
6. planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti. Razina:6,7
7. preispitati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6,7
8. razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
9. kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
10. procijeniti utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:6,7
11.sastaviti (prijedlog / rješenje) prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
12. prezentirati projektni proizvod ili uslugu, metode vođenja i praćenja plana, očekivanu promjenu po završetku projekta. Razina:6,7