Upoznavanje studenata s osnovnim principima mjerenja električnim instrumentima te pravilne obrade i interpretacije rezultata

Stjecanje osnovnih znanja i vještina u radu s pogodno odabranim računalnim matematičkim alatom.
Ishodi učenja:1.izračunati vrijednosti matematičkih izraza. Razina:6
2.kombinirati mogućnosti rješavanja matematičkih problema. Razina:6,7
3.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable definirane na segmentu. Razina:6
4.napisati jednostavnije računalne programe. Razina:6,7
5.riješiti (ne)algebarske jednadžbe. Razina:6
6.riješiti obične diferencijalne jednadžbe. Razina:6