Matematika 2 (ISVU šifra: 184786/184787) - obavezni predmet u 2. semestru preddiplomskoga stručnoga studija elektrotehnike

obavezni predmet u 2. semestru preddiplomskoga stručnoga studija elektrotehnike (ISVU šifra: 155991)