Cilj predmeta:

Usvajanje gradiva i razvijanje vještina potrebnih za samostalno rješavanje zadataka iz programa.

Ishodi učenja:

1.integrirati neke elementarne realne funkcije jedne realne varijable.
2.ispitati konvergenciju numeričkog, odnosno funkcijskog reda pomoću osnovnih kriterija konvergencije redova.
3.izračunati površinu ravninskoga lika, duljinu luka krivulje i volumen rotacijskoga tijela primjenom integralnoga računa.
4.razviti realnu funkciju u Taylorov red oko proizvoljne točke iz njezina prirodnoga područja definicije.
5.razviti periodičnu realnu funkciju definiranu na segmentu u Fourierov red.
6.klasificirati i riješiti osnovne obične diferencijalne jednadžbe 1. reda.
7.klasificirati i riješiti osnovne obične diferencijalne jednadžbe 2. reda s konstantnim koeficijentima.
8.ustanoviti (sličnost / razliku) različitih metoda rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi 2. reda.

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina u radu s pogodno odabranim računalnim matematičkim alatom.

Ishodi učenja:

1.izračunati vrijednosti matematičkih izraza.
2.kombinirati mogućnosti rješavanja matematičkih problema.
3.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable definirane na segmentu.
4.napisati jednostavnije računalne programe.
5.riješiti (ne)algebarske jednadžbe.
6.riješiti obične diferencijalne jednadžbe.