Matematika 2 (ISVU šifra: 184786) - obavezni predmet u 2. semestru preddiplomskoga stručnoga studija elektrotehnike

Upoznavanje studenata s osnovnim principima mjerenja električnim instrumentima te pravilne obrade i interpretacije rezultata

obavezni predmet u 2. semestru preddiplomskoga stručnoga studija elektrotehnike (ISVU šifra: 155991)