Računalni alati koji se koriste u inženjerskoj praksi, a mogu se instalirati na osobna računala, tema su ovoga kolegija. Naglasak je dakako, na području elektrotehnike gdje se spomenuti računalni alati koriste bilo za proračune, bilo za simuliranje rada i ponašanja električkih/elektroničkih sklopova, bilo za izradu pojedinih dijelova pripadajuće tehničke dokumentacije naprava/sustava. 

Predavanja obuhvaćaju teme kojima je cilj razviti sposobnost logičkog rješavanja problema/zadatka uz grafički prikaz pripadajućeg rješenja, te steći predodžbu o mogućnostima korištenja i načinu rada EDA programa za simulacije rada električkih/elektroničkih sklopova. Uvod u ova područja obuhvaća osnovne informacije u informatičku tehnologiju i terminologiju, građu i arhitekturu računala te načine i formate zapisa podataka. 

Razvijanje vještine rada s računalnim alatima koji se koriste u inženjerskoj praksi, cilj je laboratorijskih vježbi. Najveći dio satnice obuhvaća rad s EDA programskim paketom (Multisim) kojime se simulira rad i ponašanje električkih/elektroničkih sklopova. Vježbe obuhvaćaju i postupke izrade i grafičke prezentacije logičkog rješavanja problema/zadatka putem dijagrama toka. Izvršiti odgovarajuće proračune te oblikovati čitljiv dokument s odgovarajuće prikazanim rezultatima provedenih proračuna i mjerenja, daljnje su teme kojima je zaokružena tematska cjelina ovoga kolegija.