Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija (TD) prati proces razvoja proizvoda/usluge/procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. Pohrana i dostupnost TD važan su segment ovoga područja te time uključeni u sadržaj kolegija.


Gradivo na predavanjima obuhvaća osobna računala kao cjelinu. Kako ista nije moguće strogo distancirati od ostalih vrsta računala, gdje god je to potrebno donosi se sinoptički prikaz s naglaskom na posebnosti.

POR laboratorijske vježbe omogućuju studenti(ca)ma da u praksi probaju rad s nekim programskim aplikacijama. Vježbe pokrivaju slijedeća područja:
  • Obrada teksta
  • Uporaba tabličnih kalkulatora
  • Izrada dijagrama toka
  • Uporaba inženjerskih aplikacija u domeni elektrotehnike (crtanje električnih shema i simulacija rada električkih/elektroničkih sklopova)
Osnove korištenja računala nije lako prezentirati polaznicima koji dolaze iz različitih sredina i imali su različite uvjete dostupnosti informatičke tehnologije i interneta. Nepoznavanje engleskog jezika također je često prepreka u učenju i uporabi programa. To naravno ne bi smio biti slučaj na ovoj razini obrazovanja, ali je ipak realnost s kojom se susrećemo. Stoga je često dostupna literatura na hrvatskom jeziku, a upute za uporabu programa su dane na hrvatskom jeziku gdje god je to moguće. Veliku pomoć pri tome pružila je udruga HROpen, kao i autori koji su svoje knjige učinili legalno dostupnima na internetu putem Carneta (http://e-knjiznica.carnet.hr). Od studenata se očekuje da tu dokumentaciju prouče ulažući vrijeme izvan termina laboratorijskih vježbi i na vježbe dođu pripremljeni.
Svi alati koji se koriste na vježbama, studentima su dostupni legalno i besplatno za rad kod kuće; ili putem lokalne instalacije ili putem demo/trial licenci.(...Promovira se uporaba besplatnih alata i filozofija otvorenog koda. Također, kada je god to moguće, ostavljena je mogućnost odabira alternativnog alata ili rada na vlastitom računalu...)

Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija prati proces razvoja proizvoda, usluge ili procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. 
Na laboratorijskim vježbama upoznaje se i uvježbava rad u osnovnim funkcionalnostima s AutoCAD programskim paketom.