Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija (TD) prati proces razvoja proizvoda/usluge/procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. Pohrana i dostupnost TD važan su segment ovoga područja te time uključeni u sadržaj kolegija.


Računalni alati koji se koriste u inženjerskoj praksi, a mogu se instalirati na osobna računala, tema su ovoga kolegija. Naglasak je dakako, na području elektrotehnike gdje se spomenuti računalni alati koriste bilo za proračune, bilo za simuliranje rada i ponašanja električkih/elektroničkih sklopova, bilo za izradu pojedinih dijelova pripadajuće tehničke dokumentacije naprava/sustava. 

Predavanja obuhvaćaju teme kojima je cilj razviti sposobnost logičkog rješavanja problema/zadatka uz grafički prikaz pripadajućeg rješenja, te steći predodžbu o mogućnostima korištenja i načinu rada EDA programa za simulacije rada električkih/elektroničkih sklopova. Uvod u ova područja obuhvaća osnovne informacije u informatičku tehnologiju i terminologiju, građu i arhitekturu računala te načine i formate zapisa podataka. 

Razvijanje vještine rada s računalnim alatima koji se koriste u inženjerskoj praksi, cilj je laboratorijskih vježbi. Najveći dio satnice obuhvaća rad s EDA programskim paketom (Multisim) kojime se simulira rad i ponašanje električkih/elektroničkih sklopova. Vježbe obuhvaćaju i postupke izrade i grafičke prezentacije logičkog rješavanja problema/zadatka putem dijagrama toka. Izvršiti odgovarajuće proračune te oblikovati čitljiv dokument s odgovarajuće prikazanim rezultatima provedenih simulacija, daljnje su teme kojima je zaokružena tematska cjelina ovoga kolegija. Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija prati proces razvoja proizvoda, usluge ili procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. 
Na laboratorijskim vježbama upoznaje se i uvježbava rad u osnovnim funkcionalnostima s AutoCAD programskim paketom.