Online kolegij za predmet Instrukcijski dizajn. 

U kolegiju se obrađuju područja dizajna, modeliranja, implementacije te administriranja relacijskih baza podataka. Za praktični dio (laboratorijske vježbe i projektni rad) koristi se Microsoft SQL Server RDBMS.


Ishodi učenja

1. Instalirati i konfigurirati poslužitelj baza podataka.
2. Izgraditi ER model za bazu podataka.
3. Provesti normalizaciju baza podataka.
4. Kreirati indekse, procedure, funkcije i okidače.
5. Kreirati sheme, korisnike i uloge u bazama podataka.
6. Zaštiti i nadgledati rad SQL Server baze podataka.
7. Osigurati visoku dostupnost SQL Server baze podataka.

Cilj kolegija: Razviti poslovnu aplikaciju koristeći metode i alate umjetne inteligencije.

Ishodi učenja: 

1. odabrati alate i/ili postupke za rješenje određenog problema u području umjetne inteligencije.
2. osmisliti plan izdvajanja podataka iz baze podataka te ih kodirati prema alatu. 
3. izgraditi pripadajuće stablo odluke koristeći alate UI. 
4. ocijeniti interpretaciju dobivenih rezultata primjene postupaka alata umjetne inteligencije.
5. preurediti podatke u bazi znanja kako bi odgovarali situaciji u kojoj interpretacija nije dala odgovarajući rezultat.
6. zaključiti koje bi dodatne podatke njihove preobrazbe i moguće interpretacije trebali prikupiti u cilju rješenja zadatka.
7. kreirati mrežu uvjerenja polazeći od uzročnih prema posljedičnim koracima procesa. 

Šifra u ISVU sustavu: 33482/20032
Smjerovi: Izborni predmeti - E-poslovanje i marketing
Izborni predmeti - Razvoj poslovnih aplikacija primjenom open-source alata

Cilj predmeta je samostalna izrada funkcionalne WEB services aplikacije u Open Source okruženju(Apache, MySQL, PHP).

Ishodi učenja su organizirati skupove podataka u funkcionalne cjeline i sastaviti xml scheme podataka, te xml konfiguracijske datoteke. Studenti će kroz kolegij osmisliti model razvoja web servisa iz konfiguracijskih datoteka u open source okruženju i razviti operacije web servisa u Internet okruženju. Tijekom semestra studenti će samostalno izraditi i upravljati web servisima korištenjem php alata, pripremiti dinamički wsdl dokument i povezati javno dostupne web servise.

Kolegij pokriva područje bežičnih mreža, te će studenti po polaganju kolegija imati znanja i sposobnosti za: 

- predložiti topologiju mrežnih uređaja za pokrivanje prostora bežičnom mrežom (IEEE 802.11 protokolima). 
- odabrati nužnu opremu za predloženu topologiju (Cisco, Mikrotik ili drugu)
- sastaviti željenu topologiju
- izmjeriti ponašanje mreže i dokumentirati ga.
- usporediti antenske sustave i protokole (IEEE 802.11, ali i za druge).
- preporučiti sigurnosne mehanizme zaštite korisnika i wireless mreže.

Cilj predmeta je upoznati studente sa organizacijom poduzeća, važnošću i ulogom poslovno informacijskih sustava u poduzećima, načinom i metodologijom implementacije, te praktičnim primjerom prikazati poznate ERP, CRM sustave.


Cilj predmeta je stjecanje osnovnih znanja iz područja projektiranja informacijskih sustava. Nakon završetka kolegija studenti će moći:

1. usporediti metodologije razvoja informacijskog sustava.
2. procijeniti model poslovnih procesa u organizacijskom sustavu i preoblikovati ga.
3. odabrati model razvoja informacijskog sustava za konkretan organizacijski sustav.
4. kombinirati metode i tehnike za razvoj informacijskog sustava.
5. voditi projekt razvoja informacijskog sustava.
6. organizirati uvođenje i održavanje informacijskog sustava.
7. prosuditi mogućnost korištenja CASE pomagala.
8. vrjednovati implementirano rješenje informacijskog sustava.

Ognjen Mitrović struč. spec. ing. techn. inf., pred. nositelj kolegija


Osnove i napredni rad s Hyper-V virtualizacijskom platformom

Razvoj mobilnih aplikacija je niz aktivnosti i procedura koje su preuzete iz tradicionalnih pristupa razvoju programskih proizvoda i primijenjene na male bežične računalne uređaje. Cilj ovog kolegija je studentima omogućiti savladavanje na tom području aktualnih aktivnosti, procedura i tehnika programiranja kroz izgradnju funkcionalne aplikacije za pametne telefone čiji razvoj je popraćen dokumentacijom svih faza razvojnog ciklusa. Poseban naglasak se stavlja na iskorištavanje mogućnosti pametnih telefona koje ih diferenciraju od ostalih računalnih uređaja, te na skupni rad studenata u želji da se kod studenata izgrade potrebne socijalne vještine za rad na projektima izrade programskih proizvoda.