Predmet daje znanja i vještine nužne za postizanje kompetencija u oblikovanju objektno orijentiranih računalnih sustava, a posebice kroz razumijevanje, evaluaciju i oblikovanje informatičkih sustava koji se temelje na objektno orijentiranoj paradigmi. Generički modeli procesa programskog inženjerstva. Inženjerstvo analize zahtjeva. Modeliranje objektno usmjerenih sustava (UML). Rational Unified Process (RUP). Agile metoda. Ispitivanje programskih sustava. CASE alati u oblikovanju programskih sustava.

Ognjen Mitrović struč. spec. ing. techn. inf., pred. nositelj kolegija


Osnove i napredni rad s Windows Server operativnim sustavom

Ciljevi kolegija su:
- Stjecanje znanja o zakonskim odredbama, standardima i osnovnim konceptima informacijske sigurnosti

- Upoznavanje s problematikom informacijske sigurnosti, principima i konceptima, glavnim sigurnosnim izazovima, tehnologijom i osnovnim postavkama u informacijskoj sigurnosti u uvjetima ovisnosti poslovnih sustava o Internet komunikaciji

- Upoznavanje s praktičnim metodama i mjerama koje se mogu primijeniti u izgradnji i razvoju sustava sigurnosti


Napredni teorija algoritama i sustava, Specijalistički informatike, modul Računarski sustavi, 2. semestar

Ognjen Mitrović struč. spec. ing. techn. inf., pred. nositelj kolegija


Konfiguracija mrežnih servisa na Windows Server operativnom sustavu