Primijenjena statistika je izborni kolegij u I.semestru specijalističkog studija Informatike.

Predmet se otvara zbog novih nastavnika - vanjskih suradnika. 

Molim vas, dodati Dušana Munđara (dmundar@tvz.hr) sa svim pravima i ovlastima za uređivanje kolegija. Naknadno ćemo dodati još jednu profesoricu.


Napomena: Predmet slušaju i studenti specijalističkog ELEKTROTEHNIKE. Da li oni mogu da se registriraju na predmet koji je otvoren za Informatiku ili će se i za njih morati otvarati posebo.


Upoznati studenta sa funkcioniranjem poslovnog sustava te važnosti uloge gospodarenja imovinom kao njenog sastavnog dijela. U sklopu kolegija ovladati metodama analize tržišta kao jednog od preduvjeta uspješnog gospodarenja imovinom te osnovnih financijskih izvješća na osnovu kojih se definiraju i prate pokazatelji uspješnosti optimalnog gospodarenja imovinom. Usvojene metode će primijeniti na analizu strukture investicijskog projekta te analizu korištenja i održavanja imovinom što je preduvjet za  uspješno upravljanje rizikom i pouzdanošću sustava gospodarenja imovinom. Pored razvoja vještina rada u grupi, student će razvijati snalaženje u problemskoj situaciji sa stvarnim podacima i realnim tržnim uvjetima.