Stjecanje osnovnih vještina u programiranju s pogodno odabranim računalnim matematičkim alatom,

Cilj predmetaStjecanje temeljnih znanja potrebnih u procesu planiranja, korištenja i upravljanja informacijskih sustava
Ishodi učenja:1.klasificirati organizacijsku strukturu i informacijski sustav koji podržava njeno poslovanje. Razina:6,7
2.opravdati pojedinu funkciju informacijskog sustava obzirom na dio poslovanja koje podržava. Razina:7
3.valorizirati vrijednost informacijskog sustava na osnovi ključnih pokazatelja poslovanja. Razina:7
4.poduprijeti razvoj informacijskog sustava organizacije u skladu s trendovima na polju komercijalnog poslovanja i marketinga. Razina:7
5.prezentirati metode i tehnike koje služe provjeri kvalitete planiranog informacijskog sustava. Razina:6,7
6. formulirati / oblikovati faze IT projekta. Razina:6,7
7.voditi dijalog sa zainteresiranimstranama,osobito ukoliko je uključeno ne informatičko osoblje. Razina:6,7
8.poduprijeti organizaciju u odlukama vezanim na etička i pravna pitanja vezana na informacijske tehnologije. Razina:7
9.protumačiti osnovne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima. Razina:
10.riješiti osnovne pravne probleme. Razina:6
11.skicirati osnovne ugovore iz poslovanja. Razina:6
12.upotrijebiti pravila o ponašanju u poslovnom okruženju.

Cilj predmetaSavladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
Ishodi učenja:1. utvrditi značaj projektnog menadžmenta za suvremenu organizaciju . Razina:7
2. upravljati procesima nad cjelovitošću projekta, njegovim opsegom, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudima, komunikacijama, rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7
3. procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7
4. organizirati projektni proizvod kroz faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6,7
5. normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnosti koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7
6. planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti. Razina:6,7
7. preispitati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6,7
8. razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7
9. kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7
10. procijeniti utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:6,7
11.sastaviti (prijedlog / rješenje) prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7
12. prezentirati projektni proizvod ili uslugu, metode vođenja i praćenja plana, očekivanu promjenu po završetku projekta. Razina:6,7

Primijenjena statistika je izborni kolegij u I.semestru specijalističkog studija Informatike.

Predmet se otvara zbog novih nastavnika - vanjskih suradnika. 

Molim vas, dodati Dušana Munđara (dmundar@tvz.hr) sa svim pravima i ovlastima za uređivanje kolegija. Naknadno ćemo dodati još jednu profesoricu.


Napomena: Predmet slušaju i studenti specijalističkog ELEKTROTEHNIKE. Da li oni mogu da se registriraju na predmet koji je otvoren za Informatiku ili će se i za njih morati otvarati posebo.


Dati uvid studentima kako gospodarenje imovinom nije odvojeni poslovni proces rezerviran samo za velike poslovne sustave, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava koji zahtjeva stalna unapređenja. Student će znati razlikovati materijalnu od nematerijalne imovine, opisati proces nabave te usporediti prednosti i nedostatke provođenja internog i eksternog održavanja imovine. Ujedno će dobiti uvid u procese planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na ovaj će se način student usredotočiti na kritičko razmišljanje o svakom pojedinom procesu upravljanja imovinom, što će mu omogućiti da samostalno predloži i napiše prijedloge za poboljšanje procesa upravljanja imovinom unutar poduzeća gdje je zaposlen ili koje mu je poznato.