Upoznavanje osnovnih preduvjeta za razvoj iOS aplikacija, iOS simulator, Xcode integrirano razvojno okruženje i iOS SDK. Swift programski jezik, osnovna arhitektura i životni ciklus iOS aplikacija, prozori, prikazi i kontroleri prikaza.Upoznavanje osnovnih programskih kostura (kolekcija klasa) unutar Cocoa Touch Frameworks, korištenje gotovih i prilagođavanje generičkih klasa i metoda, integracija s vlastitim programskim kodom. Koncept korištenja dizajnerskih predložaka, pregled model-prikaz-kontroler (MVC) predloška i njegove primjene u dizajniranju objekata unutar aplikacije,  Principi i konvencije pri izradi korisničkog sučelja sadržanih u iOS Human Interface Guidelines. Korištenje crtanih scenarija (storyboard), komuniciranje s korisnicima, prikaz i korištenje birača, kontroleri navigacije prikazi tablica. Izrada aplikacije temeljene na stranicama, osnove rada s datotekama, postavke aplikacije. Uvod u Core Data, model upravljanog objekta, parsiranje XMl datoteka, konzumiranje SOAP Web usluga.Obrada dodira i gesti, jednostavne animacije, izgradnja univerzalnih aplikacija (za iPhone i iPad). Korištenje kamere, akcelometra i žiroskopa, izvršavanje aplikacije u pozadini.Podrška za iTunes i iCloud. Ciklus razvoja aplikacije, testiranje aplikacija, proces objavljivanja aplikacija na AppStore.