Matematika 2 (ISVU šifra: 22730 (rac)) - obavezni predmet u drugom semestru preddiplomskog stručnog studija računarstva

Matematika 2 (ISVU šifra: 143155 (irac)) - obavezni predmet u drugom semestru izvanrednog preddiplomskog stručnog studija računarstva

Nastavnica: Tihana Strmečki

Cilj kolegija: Student treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.


Ishodi učenja:

1.izračunati primitivnu funkciju - neodređeni integral. Razina:6
2.izračunati određeni integral. Razina:6
3.izračunati nepravi integral. Razina:6
4.izračunati integral numeričkim metodama. Razina:6
5.riješiti jednostavne tipove diferencijalnih jednadžbi. Razina:6
6.riješiti diferencijalne jednadžbe Laplaceovom transformacijom. Razina:6
7.riješiti diferencijalne jednadžbe numeričkim metodama. Razina:6

Nastavni materijali i ispit za Objektno orijentirano programiranje na stručnom studiju RAČUNARSTVA - REDOVNI i IZVANREDNi (I. godina, 2. semestar)