Matematika 1 (ISVU šifra: 22742 (rac)) - obavezni predmet u prvom semestru preddiplomskog stručnog studija računarstva

Matematika 1 (ISVU šifra: 143136 (irac)) - obavezni predmet u prvom semestru izvanrednog preddiplomskog stručnog studija računarstva

Nastavnica: Tihana Strmečki

Cilj kolegija: Student treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.


Ishodi učenja:

1.izračunati vrijednost izraza s osnovnim aritmetičkim operacijama u kojima se pojavljuju kompleksni brojevi. Razina:6
2.nacrtati položaj kompleksnog broja u Gaussovoj ravnini. Razina:6
3.izračunati determinantu i jednostavne izraze s matricama. Razina:6
4.izračunati izraze s vektorima. Razina:6
5.riješiti sustav linearnih jednadžbi. Razina:6
6.razviti shvaćanje definicije funkcije, kompozicije fukcija i inverza funkcije. Razina:6,7
7.klasificirati funkcije: parne/neparne, injekcije/surjekcije/bijekcije. Razina:6,7
8.klasificirati elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponecijalne f., logaritamske f., . Razina:6,7
9.skicirati grafove polinoma, trigonometrijskih f. i racionalne funkcije bez pomoći derivacija. Razina:6
10.izračunati limes funkcije. Razina:6
11.izračunati derivaciju funkcije. Razina:6
12.skicirati graf funkcije uz pomoć derivacija i kritičnih točaka. Razina:6