U Laboratorijsko - računalnom praktikumu studenti će, rabeći programski jezik Python i njemu pripadajuće module Numpy i Matplotlib naučiti :

-  pisati i grafički predočavati fizikalne jednadžbe, te rješavati različite problemske zadatke ;

-  nakon izvedenih laboratorijskih pokusa, izmjerene podatke obrađivati prema principima računa pogrešaka, grafički ih prezentirati, te rezultate pohraniti u odgovarajuće datoteke.

Predmet omogućava studentu razumijevanje problematike elektroničkog poslovanja, u njegovim taktičkim i operativnim aspektima. Cilj je objasniti studentima koncepciju e-poslovanja u kojem se intenzivno koristi informacijska i internetska tehnologija te ukazati na važnost primjene elektroničkog poslovanja u poslovnim modelima vodeći računa o sigurnosti poslovanja i zaštiti podataka. Studenti će se kroz analizu praktičnih primjera iz prakse primjene e-poslovanja pripremiti kako bi se na svom budućem radnom mjestu mogli suočiti s izazovima globalnog elektroničkog tržišta i digitalne ekonomije.