Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja iz osnova programiranja u Phytonu.

Očekivani ishodi učenja za studente koji uspješno završe kolegij:

1.formulirati osnovne algoritme pseudokodom, dijagramom tijeka. 
2.identificirati osnovne tipove podataka i podatkovnih struktura u Phyton-u. 
3.kreirati osnovnu strukturu programa . 
4.usporediti učinkovitost primjene različitih selekcijskih uvjeta i petlji u programu. 
5.raščlaniti funkcionalnosti unutar složenijih programa u module. 
6.razviti jednostavnija programska rješenja iz inženjerske primjene. 

Upoznavanje s osnovnim elementima tipografije, izradom i modifikacijom pisama te njihovom pravilnom primjenom u vizualnoj komunikaciji. 

:)


Student će kroz kolegij naučiti kako organizirati i informatizirati ured uz primjenu suvremenih tehnologija, te razlikovati vrste i tipove poslovnih informacijskih sustava, razlučiti modele organizacije poslovnih informacijskih sustava, te osmisliti osnovni plan organizacije ureda.

Kod svakog poslovnja potrebno je razlikovati vrste i tipove dokumenata, načine njihove pohrane i zakonske rokove njihova čuvanja i povezati poslove administracije podataka, modeliranja podataka i upravljanja šifarskim sustavima, ustanoviti razliku između interneta, intraneta i ekstraneta, te formulirati kriterije kvalitete informacijskog sustava.

U svakom poslovnom okruženju potrebno je organizirati radno mjesto s računalom u skladu s Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, identificirati razine zaštite računala i podataka, te napisati dokumente uz primjenu programskog alata za kreiranje i oblikovanje teksta, kreirati proračunske tablice uz primjenu programskog alata i na kraju sastaviti (prijedlog / rješenje) prezentaciju uz primjenu programskog alata za izradu prezentacija