Matematika 1 (ISVU šifra: 155823) - obavezni predmet u prvom semestru izvanrednog preddiplomskog stručnog studija informatike

Nastavnica: Tihana Strmečki

Asistentica: Andrea Katarić


Cilj kolegija: Student treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.

Ishodi učenja:


1.izračunati vrijednost izraza s osnovnim aritmetičkim operacijama u kojima se pojavljuju kompleksni brojevi. Razina:6
2.nacrtati položaj kompleksnog broja u Gaussovoj ravnini. Razina:6
3.izračunati determinantu i jednostavne izraze s matricama. Razina:6
4.izračunati izraze s vektorima. Razina:6
5.riješiti sustav linearnih jednadžbi. Razina:6
6.razviti shvaćanje definicije funkcije, kompozicije fukcija i inverza funkcije. Razina:6,7
7.klasificirati funkcije: parne/neparne, injekcije/surjekcije/bijekcije. Razina:6,7
8.klasificirati elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponecijalne f., logaritamske f., . Razina:6,7
9.skicirati grafove polinoma, trigonometrijskih f. i racionalne funkcije bez pomoći derivacija. Razina:6
10.izračunati limes funkcije. Razina:6
11.izračunati derivaciju funkcije. Razina:6
12.skicirati graf funkcije uz pomoć derivacija i kritičnih točaka. Razina:6

Cilj kolegija

Usvajanje gradiva i razvijanje vještina potrebnih za samostalno rješavanje zadataka iz programa.

Ishodi učenja

1.izračunati vrijednost izraza s osnovnim aritmetičkim operacijama u kojima se pojavljuju kompleksni brojevi. Razina:6
2.nacrtati položaj kompleksnog broja u Gaussovoj ravnini. Razina:6
3.izračunati determinantu i jednostavne izraze s matricama. Razina:6
4.izračunati izraze s vektorima. Razina:6
5.riješiti sustav linearnih jednadžbi. Razina:6
6.razviti shvaćanje definicije funkcije, kompozicije fukcija i inverza funkcije. Razina:6,7
7.klasificirati funkcije: parne/neparne, injekcije/surjekcije/bijekcije. Razina:6,7
8.klasificirati elementarne funkcije: potencije, polinomi, eksponecijalne f., logaritamske f., . Razina:6,7
9.skicirati grafove polinoma, trigonometrijskih f. i racionalne funkcije bez pomoći derivacija. Razina:6
10.izračunati limes funkcije. Razina:6
11.izračunati derivaciju funkcije. Razina:6
12.skicirati graf funkcije uz pomoć derivacija i kritičnih točaka. Razina:6

Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja iz osnova programiranja u Phytonu.

Očekivani ishodi učenja za studente koji uspješno završe kolegij:

1.formulirati osnovne algoritme pseudokodom, dijagramom tijeka. 
2.identificirati osnovne tipove podataka i podatkovnih struktura u Phyton-u. 
3.kreirati osnovnu strukturu programa . 
4.usporediti učinkovitost primjene različitih selekcijskih uvjeta i petlji u programu. 
5.raščlaniti funkcionalnosti unutar složenijih programa u module. 
6.razviti jednostavnija programska rješenja iz inženjerske primjene. 

Upoznavanje s osnovnim elementima tipografije, izradom i modifikacijom pisama te njihovom pravilnom primjenom u vizualnoj komunikaciji. 

:)


Student će kroz kolegij naučiti kako organizirati i informatizirati ured uz primjenu suvremenih tehnologija, te razlikovati vrste i tipove poslovnih informacijskih sustava, razlučiti modele organizacije poslovnih informacijskih sustava, te osmisliti osnovni plan organizacije ureda.

Kod svakog poslovnja potrebno je razlikovati vrste i tipove dokumenata, načine njihove pohrane i zakonske rokove njihova čuvanja i povezati poslove administracije podataka, modeliranja podataka i upravljanja šifarskim sustavima, ustanoviti razliku između interneta, intraneta i ekstraneta, te formulirati kriterije kvalitete informacijskog sustava.

U svakom poslovnom okruženju potrebno je organizirati radno mjesto s računalom u skladu s Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, identificirati razine zaštite računala i podataka, te napisati dokumente uz primjenu programskog alata za kreiranje i oblikovanje teksta, kreirati proračunske tablice uz primjenu programskog alata i na kraju sastaviti (prijedlog / rješenje) prezentaciju uz primjenu programskog alata za izradu prezentacija