Cilj predmeta je upoznati studente sa važnošću i ulogom ERP i CIPP sustava u poduzećima,  načinom i metodologijom implementacije, te praktičnim primjerom upoznati studente sa standardnim ERP  sustavom

Očekivani ishodi učenja za predmet

 prezentirati organizacijsku strukturu (shemu) poduzeća kao preduvjet implementaciji 

normirati ERP i CIPP sustave 

prezentirati implementaciju ERP sustava u poduzeće 

analizirati funkcionalnost ERP i CIPP sustava  

ocijeniti primjenjivost odgovarajućeg ERP ili CIPP sustava na rješavanje problema 

predvidjeti ograničavajuće faktore pri implementaciji ERP ili CIPP sustava 

primjenjivati CIPP (Computer Production Planning) i ERP (Enterprise Resource Planning) poslovni informacijski sustav