Ciljevi predmeta: Osposobiti studenta za projektiranje i programiranje ugradbenih računalnih sustava te brzoj implementaciji na prototipnom sklopovlju korištenjem višeg programskog jezika

Ishodi učenja:

  1. odabrati prikladan mikroupravljački sustav s obzirom na zahtjeve aplikacije (brzina, trošak, snaga, energija)  
  2. napisati jednostavne programe u višem programskom jeziku za prototipni mikroupravljački sustav  
  3. analizirati programski kôd, predefinirane jednostavne biblioteke i aplikacijska programska sučelja  
  4. razviti jednostavne biblioteke (klase) s ciljem dijeljenja unutar tima i ubrzanja razvoja prototipa 
  5. kombinirati vlastite biblioteke s predefiniranim bibliotekama za rad s perifernim jedinicama prototipnog mikroupravljačkog sustava
  6. razviti programe za prototipni mikroupravljački sustav zasnovane na real-time operacijskom sustavu i Internetu stvari