Cilj predmeta je osposobiti studenta za projektiranje linearnih sustava upravljanja.

Ishodi učenja:

  1. projektirati regulator po varijablama stanja, korištenjem metode smještaja polova, za postizanje zadanih pokazatelja kvalitete odziva, uz pomoć prikladnog programskog paketa
  2. projektirati procjenitelj varijabli stanja, korištenjem metode smještaja polova, uz pomoć prikladnog programskog paketa
  3. projektirati prošireni regulator po varijablama stanja sa svrhom otklanjanjanja statičke pogreške
  4. projektirati optimalni LQR regulator u prostoru stanja, minimiziranjem kvadratne kriterijske funkcije, uz pomoć prikladnog programskog paketa
  5. izvršiti simulaciju sustava s regulatorom u prostoru stanja ili procjeniteljem stanja i analizirati rezultate simulacije, uz pomoć prikladnog programskog paketa
  6. projektirati standardni PI(D) regulator korištenjem tehničkog i simetričnog optimuma

  Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je ovladavanje (korištenje) znanstvenim i stručnim metodama i tehnikama baziranim na kvantitativnim osnovama za nalaženje alternativnih (optimalnih) rješenja stvarnih poslovnih i tehničkih problema na osnovu kojih se može obaviti analiza i sinteza rješenja, donosi odluka i predviđaju posljedice


2. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (NOVI Izvanredni specijalistički strojarstva) - Izborni predmet

CILj PREDMETA: Ovladati temeljnim konceptima i tehnikama objektno orijentiranog programiranja u programskom jeziku C++

ISHODI UČENJA:

1. razviti primijeniti dobru programersku praksu (stil) i objasniti njen utjecaj na razvoj i održavanje programa u jeziku C++ . Razina:6,7 

2. prezentirati objasniti temeljne koncepte objektno orijentiranog programiranja . Razina:6,7 

3. procijeniti opisati kako su koncepti objektno orijentiranog programiranja podržani značajkama i specifičnostima programskog jezika C++ . Razina:6,7 

4. razviti primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja na razvoj programa u jeziku C++ . Razina:6,7 

5. sastaviti (prijedlog / rješenje) koristiti generičke značajke jezika C++, uključujući biblioteku standardnih predložaka (engl. standard template library, STL) . Razina:6,7 

6. razviti razviti objektno orijentirana programska rješenja manjih sustava (problema) s više objekata u jeziku C++ . Razina:6,7 

7. vrjednovati testirati i otklanjati pogreške u C++ programima . Razina:7