2. semestar - Politehnički specijalistički diplomski studij, specijalizacija strojarstvo (NOVI Izvanredni specijalistički strojarstva) - Izborni predmet

CILj PREDMETA: Ovladati temeljnim konceptima i tehnikama objektno orijentiranog programiranja u programskom jeziku C++

ISHODI UČENJA:

1. razviti primijeniti dobru programersku praksu (stil) i objasniti njen utjecaj na razvoj i održavanje programa u jeziku C++ . Razina:6,7 

2. prezentirati objasniti temeljne koncepte objektno orijentiranog programiranja . Razina:6,7 

3. procijeniti opisati kako su koncepti objektno orijentiranog programiranja podržani značajkama i specifičnostima programskog jezika C++ . Razina:6,7 

4. razviti primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja na razvoj programa u jeziku C++ . Razina:6,7 

5. sastaviti (prijedlog / rješenje) koristiti generičke značajke jezika C++, uključujući biblioteku standardnih predložaka (engl. standard template library, STL) . Razina:6,7 

6. razviti razviti objektno orijentirana programska rješenja manjih sustava (problema) s više objekata u jeziku C++ . Razina:6,7 

7. vrjednovati testirati i otklanjati pogreške u C++ programima . Razina:7